Publicatie Syriërs in Nederland door SCP

Afbeelding bij Publicatie Syriërs in Nederland door SCP

In 2017 voerde Labyrinth een grootschalig veldwerkproject uit voor het onderzoek ‘Syriers in Nederland’. Vandaag is het rapport hiervan gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Nadat Nederland tussen 2014 en 2016 een grote groep vluchtelingen heeft opgevangen, is het nu de vraag hoe deze statushouders hun leven opbouwen in Nederland. Het SCP is daarom begonnen met een meerjarig onderzoek naar de grootste groep vluchtelingen in recente jaren, de Syriërs. Dit meerjarig onderzoek, waarvan nu het eerste rapport is verschenen, kan input leveren op het beleid op dit gebied.

Het veldwerk

Het onderzoek richt zicht op Syriërs die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Labyrinth heeft tussen juni en eind oktober 2017 een online vragenlijst uitgezet en een interviewteam van 50 interviewers op pad gestuurd om door heel het land interviews af te nemen. Het grootste deel van die interviewers was zelf Syriër. Uiteindelijk hebben ruim 3200 Syriërs de vragenlijst ingevuld, waarmee een responspercentage van ruim 80% is gehaald. Dit is ver boven verwachting en is mede te danken aan de inzet van het meertalige Etnoteam van Labyrinth.

De onderwerpen in de vragenlijst

De vragenlijst richtte zich op een breed scala aan onderwerpen. Alle onderwerpen geven ze inzicht in de positie van Syrische statushouders in Nederland. Het SCP categoriseerd ze als volgt:

  • factoren die integratie beïnvloeden zoals opleidingsniveau, beheersing van de Nederlandse taal en gezondheid;
  • de mate van integratie, zoals werk en sociale contacten; en
  • de ontvangende samenleving, zoals ervaren discriminatie.

De resultaten

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Syrische statushouders veelal nog in de beginfase van hun integratie zitten. Vaak zijn ze nog bezig met de inburgering, waardoor 12% op dit moment nog maar werk heeft. In het rapport worden verschillende factoren genoemd die hoopvol stemmen over de integratie van Syrische statushouders. Andere factoren laten zien dat er nog een lange weg te gaan is. Zo hebben Syrische statushouders overeenkomsten met andere vluchtelingengroep, door de in het begin vaak beperkte beheersing van de Nederlandse taal en het relatief vaak voorkomen van psychische problemen. Wel blijkt dat Syrische statushouders relatief veel contact met Nederlanders, voelt een groot deel zich hier thuis en hebben ze een positief beeld van de instituties in Nederland. Het SCP vraagt zich wel af in welke mate deze positieve beeldvorming blijft bestaan als Syrische statushouders hier langer verblijven. Dit moet blijken bij de volgende meting.

Het rapport van het SCP eindigt met de conclusie dat Syrische statushouders gehoord willen worden. Dit hebben de interviewers van Labyrinth ook ervaren. De gesproken respondenten willen graag hun ervaringen in Nederland delen en wat ze hebben meegemaakt. Volgens het SCP zouden beleidsmakers deze inzichten kunnen benutten om beleid vorm te geven en aan te scherpen.