Randstad wordt voller

Nederland staat op de drempel van grote demografische veranderingen, zeggen het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bevolkingsgroei doet zich met name nog voor in de Randstad, terwijl provincies als LImburg en Zeeland nog leger en grijzer worden. De totale bevoling stijgt tot 2025 met 600.000. Dat heeft vooral tot gevolg dat de Randstad nog voller, allochtoner en internationaler wordt. Het aantal niet-westerse allochtonen, zoals Marokkanen, Turken en Surinamers, groeit niet meer zozeer door migratie, maar door gezinsvorming onder de tweede generatie. Hun aandeel in de stad blijft groeien, maar tegelijkertijd zullen niet-westerse allochtonen er ook vaker voor kiezen om in randgemeenten te gaan wonen. Zo "verkleuren" gemeenten als Diemen, Almere, Delft en Zwijndrecht, waar in 2025 20 tot 30 procent van de inwoners van niet-westerse komaf is. DIe ontwikkeling is onder Surinamers al duidelijk zichtbaar. Steeds vaker kiezen zij er voor om van Amsterdam naar Almere te verhuizen.

bron: Trouw dinsdag 15 augustus www.trouw.nl