Rapport Studentenwoonmonitor Utrecht

Een onderzoek naar huisvesting en woonwensen van studenten in Utrecht. ————————————
In 2007 werd de StudentenWoonMonitor Utrecht uitgevoerd onder studenten verbonden aan de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU). In 2011 is besloten om de studentenpopulatie voor dit onderzoek uit te breiden met studenten verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het ROC Midden Nederland (ROC MN). De totale populatie is hiermee uitgebreid van ruim 60.000 studenten in 2007 naar ruim 94.000 studenten in 2011. Lees de resultaten van dit onderzoek via de link: