Rapportage ‘Cognitieve test vragenlijst Forum/Motivaction Arabische Herfst’

Labyrinth voerde voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cognitieve test uit naar eerder onderzoek van Motivaction onder jongeren met een Turks of Marokkaanse afkomst. Uit het onderzoek dat Motivaction uitvoerde voor FORUM zou blijken dat relatief veel jongeren sympathie zouden hebben voor IS. Omdat er direct twijfels waren over de resultaten, is Labyrinth gevraagd te kijken naar de vragenlijst. Wij hebben de vragenlijst voorgelegd aan methodologisch experts van diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Deze experts constateerden tekortkomingen zoals ‘dubbelloops vragen’ en een onduidelijke toepassing van begrippen en definities. Om te toetsen of er ook daadwerkelijk problemen ontstaan zoals geschetst door de experts, is de vragenlijst via de think-out-loud methode voorgelegd aan respondenten uit de doelgroep. Uit deze praktijktoets bleek dat de problemen zoals geschetst door de experts in de praktijk ook daadwerkelijk voorkomen. Dit betekent dat de uitkomsten van het van Motivaction onderzoek niet betrouwbaar zijn.

Het hele onderzoek kunt u hier nalezen.