Rapportage Impactmeting WijkSafari AZC

Afbeelding bij Rapportage Impactmeting WijkSafari AZC

Labyrinth deed de afgelopen maanden een impactmeting naar de effecten van WijkSafari AZC. De WijkSafari is een toneelvoorstelling van theatergezelschap Zina, die zich voor de voorstelling een aantal maanden in een wijk vestigt. Voor de voorstelling laten acteurs zich ‘adopteren’ door wijkbewoners. In het geval van WijkSafari AZC waren dit voor een groot deel statushouders die in en om de wijk wonen. Twee intensieve weken trekken ze met elkaar op. De ontmoeting tussen twee leefwerelden, en hetgeen hierbij loskomt, vormde de basis van de voorstelling.

Resultaten impactmeting WijkSafari AZC

Doel van de impactmeting was het in kaart brengen van beoogde, onbeoogde, directe en indirecte effecten, zoals deze zijn ervaren door deelnemers, betrokkenen organisaties, en het doelpubliek van de WijkSafari. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat WijkSafari AZC bezoekers geraakt en geëmotioneerd heeft. Hiernaast is er effect op attitudes van bezoekers tegenover vluchtelingenopvang en op het gebied van openheid en begrip tegenover mensen met een andere culturele achtergrond. Ook op andere deelnemers, zoals de statushouders die als ‘adoptieouder’ hebben meegedaan, heeft de voorstelling effect. Zo deden zij nieuwe contacten op, een heeft de deelname nieuwe voor hen gecreëerd, voornamelijk op het gebied van hun integratie in de Nederlandse maatschappij. Wel trekt de voorstelling een vrij homogeen publiek, met een gering aantal wijkbewoners.

Een compleet overzicht van de resultaten is opgenomen in de eindrapportage van de impactmeting, welke hierboven is te raadplegen.

Labyrinth en impactmetingen

Labyrinth is gespecialiseerd in het uitvoeren van impactmetingen in het publieke domein. Kijk hier voor meer informatie.