Rapportage Studentenmonitor Leeuwarden

Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar hbo-studenten in Leeuwarden. —————————
Leeuwarden is een belangrijke en succesvolle onderwijsstad. Al enkele jaren wordt daarnaast hard
gewerkt aan het nog aantrekkelijker maken van het studeren in de stad door het onderwijs en de
faciliteiten op elkaar af te stemmen en uit te breiden. Leeuwarden wordt getransformeerd van
onderwijsstad naar studentenstad. In het kader hiervan is onderzoek verricht naar het profiel en de
woonwensen van de Leeuwarder studenten.