Resultaten survey Samenleven in Diversiteit gepresenteerd in Vlaanderen

Afbeelding bij Resultaten survey Samenleven in Diversiteit gepresenteerd in Vlaanderen

Gisteren zijn tijdens een bijeenkomst in Mechelen de resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit gepresenteerd door de Vlaamse overheid. Labyrinth voerde voor deze survey vorig jaar het veldwerk uit. Er werden verspreid over Vlaanderen bijna 4.500 respondenten van Marokkaanse, Turkse, Belgische, Roemeense, Poolse en Congolese migratie-achtergrond geïnterviewd. In de vragenlijst kwamen thema’s als wonen in Vlaanderen, identiteit, integratie, familie, school, taal, buren, veiligheid, gezondheid en geloof aan de orde. Het veldwerk verliep zowel online als door middel van persoonlijk gesprekken. Komend jaar zullen de onderzoekers van de Vlaamse overheid verdere verdiepende analyses op de resultaten doen.

Ook Arjen Verweij van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf een presentatie over ervaringen met en het belang van dergelijk onderzoek voor monitoren, evalueren en vormen van beleid in Nederland. Hij was goed in staat een vergelijking met de situatie in Vlaanderen te maken, en uit te leggen hoe belangrijk het is om dergelijke, grootschalige kwanitatieve surveys periodiek te herhalen.

Na deze presentaties ging het publiek uiteen in vier groepen, om verschillende workshops te volgen en meer verdiepend in te gaan op een van de onderwerpen van het onderzoek. De dag werd afgesloten met een plenaire zitting, samenvatting van de dag en borrel.

Onder andere De Morgen en De Standaard besteden uitgebreid aandacht aan Samenleven in Diversiteit. De uitkomsten zijn op samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be uitgebreid te raadplegen.

Labyrinth is trots dat zij samen met haar Etnoteam in Vlaanderen al deze data heeft verzameld, waarmee de Vlaamse overheid haar ‘superdiverse’ samenleving kan volgen, beter begrijpen en beleid kan vormen en evalueren. Labyrinth wenst de Vlaamse overheid succes!