Resultaten uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd!

Afbeelding bij Resultaten uit het onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ gepubliceerd!

Vandaag publiceert Kenniscentrum Sport & Bewegen de inspiratiesheet ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’. Hierin interpreteren zij de belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek ‘Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere’ dat Labyrinth Onderzoek & Advies in 2020 en 2021 heeft uitgevoerd. Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft aanknopingspunten voor beleidsmakers en uitvoerders in het sport- en sociaal (jeugd)domein met als doel om de deelname van deze jongeren aan sport en bewegen meer toegankelijk te maken.

Onderzoek Labyrinth

In de inspiratiesheet vind je de belangrijkste resultaten van het onderzoek, interpretaties hiervan door Kenniscentrum Sport & Bewegen en aanbevelingen voor professionals uit de praktijk!

Er is nog maar weinig bekend over hoe jongeren uit gezinnen met een laag inkomen sport en bewegen beleven. Daarom heeft Labyrinth – in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen – vraaggesprekken gevoerd met 24 jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Dit om reeds beschikbare kennis uit onderzoek te verrijken met de inzichten en beleving van de doelgroep zelf. Geen van de ondervraagde jongeren neemt structureel deel aan georganiseerd sport- of beweegaanbod; zij zijn dus ook geen lid van een sportvereniging. In het onderzoek is er mét de jongeren gesproken, in plaats van over de jongeren. Zo is een beeld geschetst van de beleving van sport en bewegen door hen.

De jongeren geven verschillende belemmeringen aan waardoor zij nog niet deelnemen aan sport of bewegen. Opvallend is dat vaak een combinatie van belemmeringen wordt aangegeven. Dit betekent dat er op verschillende facetten ondersteuning nodig is. Daarnaast komen in de resultaten ook verschillende ideeën van jongeren naar voren die hen kunnen helpen om wél (weer) te gaan sporten of bewegen.