Resultaten woononderzoek Zoeterwoude

Labyrinth presenteerde vandaag de resultaten van het onder alle huishoudens en starters in Zoeterwoude uitgevoerde woononderzoek. De presentatie vond plaats in het gemeentehuis van Zoeterwoude.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden omdat bij de gemeente veel signalen binnenkwamen van inwoners die graag binnen Zoeterwoude willen blijven wonen maar behoefte hebben aan een andere woning. Zo vertelde bijvoorbeeld een jongere van bijna dertig jaar dat hij graag zelfstandig wilde wonen in Zoeterwoude, maar bij gebrek aan het aanbod van zelfstandige woonruimte noodgewongen nog thuis bij zijn ouders woonde. Andere voorbeelden hadden betrekking op ouderen die slechter ter been raakten en daardoor behoefte hadden aan een gelijkvloerse woning. Het ontbreken van dit type woningen in het aanbod, samen met de wens om in Zoeterwoude te blijiven wonen, zorgt ervoor dat mensen ondanks alle mitsen en maren in hun huidige woning blijven.
Ook viel het de gemeente op dat er veel mensen (ongewenst) Zoeterwoude verlaten.

Het onderzoek moest de woonwensen van de Zoeterwoudenaars in kaart brengen en lokaal maatwerk mogelijk maken voor het woningbouwprogramma van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u dan contact opnemen met mevrouw R. ter Maat van Onderzoeksbureau Labyrinth t 030 2627191 r.termaat@labyrinthonderzoek.nl of de gemeente Zoeterwoude: www.zoeterwoude.nl

Hierbij de informatie over het onderzoek zoals deze te vinden is op https://www.zoeterwoude.nl en op http://www.unityfm.nl/nieuws.php?id=3036

Hoge respons bij Woononderzoek Zoeterwoude
01-03-2007 17:26:23

ZOETERWOUDE – Vandaag worden de uitkomsten van het Woononderzoek Zoeterwoude gepresenteerd tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied. In Zoeterwoude zijn jarenlang weinig woningen gebouwd. Veel jongeren en ouderen klagen over het ontbreken van geschikte woningen in Zoeterwoude.

De komende jaren worden in Zoeterwoude een aantal nieuwbouwprojecten ontwikkeld. De gemeente wilde daarom de wensen van de inwoners kennen om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren. Aan welk type woningen is het meest behoefte, met welke oppervlakte en met hoeveel kamers? Voornamelijk appartementen of ook wel eengezinswoningen? In de huur- of koopsector? En in welke prijsklasse?

Eind 2006 voerde de gemeente een grootschalig woononderzoek uit. Alle huishoudens en alle starters in Zoeterwoude zijn benaderd. Ook starters die recent al verhuisd waren naar een andere gemeente kregen een brief. De enquête kon online of via een aangevraagd schriftelijk formulier ingevuld worden. Van alle benaderde starters en huishoudens heeft 35% aan de enquête meegewerkt: een hoge respons voor een dergelijk onderzoek!

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er inderdaad veel vraag is naar appartementen voor starters en ouderen in Zoeterwoude, omdat ondervraagden graag in Zoeterwoude blijven wonen. Verrassend is dat er bij gezinnen ook veel vraag is naar grotere eengezinswoningen. Het onderzoek toont daarnaast aan dat er binnen 2 jaar een grote groep in Zoeterwoude wil verhuizen naar een meer geschikte woning, die nu niet voorhanden is.