RWI: samenwerking geeft economie probleemwijken impuls

RWI: bedrijvigheid en werkgelegenheid verbetert economie probleemwijken

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) ziet goede mogelijkheden om de sociaaleconomische situatie in de probleemwijken te verbeteren.
Dat heeft de adviesraad van werknemers, werkgevers en de gemeentes donderdag gezegd tegen minister Ella Vogelaar voor Wijken.

Slimme deals en coalities tussen bedrijfsleven, projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en bewoners zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarmee neemt ook de leefbaarheid in de wijken toe, aldus de raad in haar advies ‘De wijk inc. Ondernemerschap en arbeidsparticipatie in aandachtswijken’.

Achterblijven
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de welvaart in de probleemwijken achterloopt.
De buurten tellen bovengemiddeld veel werklozen en laagopgeleiden. Wel zijn deze mensen vaker dan normaal bereid om een baan te accepteren, stelt het CBS. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen.

Werken
Ook volgens de RWI willen meer bewoners van de probleemwijken aan het werk dan altijd is aangenomen. Door het toenemende personeelstekort kunnen bedrijven daar hun voordeel mee doen. De raad wil dat woningcorporaties, bedrijven en gemeenten afspraken maken over het aan het werk helpen van de bewoners.

Starten onderneming
Zo zouden de corporaties goedkope bedrijfsruimten kunnen aanbieden aan startende ondernemers. Op die manier worden mensen in de wijken minder afhankelijk van een uitkering. Volgens het CBS ontving vorig jaar 22 procent van de mensen in de wijken een uitkering.

Bijstandsuitkering
Het gemiddelde over heel Nederland was toen 12 procent. ‘Vooral het aantal personen met een bijstandsuitkering was in de aandachtswijken relatief hoog’, aldus het CBS. In de probleemwijken wonen ongeveer 780.000 mensen.

bron: www.Gemeente.nu