Samen buurten, samen binden: Minister Vogelaar bezoekt Overvecht

Utrecht, 26 juni

Vandaag bezoekt minister Vogelaar de wijk Overvecht in Utrecht.
Tijdens de werkbezoeken van de 40 aandachtswijken praat de minister met bewoners, ondernemers, buurtcomites, maatschappelijke organisaties en woningcororaties. Op het programma van vandaag staan in iedergeval een bijeenkomst bij het Vader Rijn College in Overvecht, een bezoek van een inloopflat van het project van binnen naar buiten en een wijkdiner bij het wijkcultuur project in de Stefanus kerk.

De minister was al 2 keer eerder in Utrecht vanwege de krachtwijken (sinds haar bezoek aan Zuidoost (Bijlmer) spreekt zij in plaats van prachtwijken, van krachtwijken) Eerder deze maand (11 juni) bezocht de minister Ondiep en op 2 april bezocht zij Kanaleneiland.

Morgen zal de minister haar laatste bezoek afleggen. De Arnhemse wijk Malburgen mag de minister dan verwelkomen.

Minister Vogelaar is minister voor wonen, wijken en integratie en heeft de wijkentoer langs de 40 aandachtswijken opgezet. De wijken die hiervoor in aanmerking komen moeten na de zomer allemaal hun projectvoorstellen bij de minister indienen, zodat de mouwen daadwerkelijk opgestroopt kunnen worden en de prachtplannen in werking kunnen worden gebracht.

Overzicht van de door minister Vogelaar gepleegde wijkbezoeken (zie ook www.wweni.nl ) in het kader van de 40 wijken toer:

26 maart: Rotterdam, Oud Zuid
2 april: Utrecht, Kanaleneiland
12 april: Den Haag, Zuidwest
16 april: Arnhem, Klarendal
18 april: Eindhoven, Woensel-West
23 april: Amsterdam, Noord en Oost
25 april: Amersfoort, De Kruiskamp
28 april: Enschede en Deventer, Velve Lindenhof en Rivierenwijk
1 mei: Dordrecht, Wielwijk/Crabbehof
2 mei: Groningen, Korrewegwijk
3 mei: Groningen, De Hoogte en Leeuwarden, Heechterp/Schieringen
7 mei:Rotterdam, Vreewijk en Zuidelijke Tuinsteden
9 mei: Zaanstad, Poelenburg
14 mei:Nijmegen, Hatert en Arnhem, Het Arnhemse Broek
16 mei: Utrecht, Zuilen
21 mei: Rotterdam, Overschie en Schiedam, Nieuwland
24 mei: Den Haag, Stationsbuurt en Rivierenbuurt
29 mei: Maastricht, Noordoost
30 mei: Heerlen Oost: Molenberg, Meezenbroek, Schaersbergerveld en Palemig
2 juni: Amsterdam, Nieuw West en Bos en Lommer
4 juni: Alkmaar, Overdie
6 juni: Rotterdam, Oud West
7 juni: Arnhem, Presikhaaf
11 juni: Utrecht, Ondiep
13 juni: Amsterdam, Zuidoost
18 juni: Eindhoven, Doornakkers en Bennekel
20 juni: Rotterdam, Oud Nood en Bergpolder
25 juni: Den Haag, Schilderwijk en Transvaal
26 juni: Utrecht, Overvecht
27 juni: Arnhem, Malburgen Immerloo

Meer informatie over minister Vogelaar (bron http://www.europa-nu.nl):
Ella Vogelaar (1949) is vanaf 22 februari 2007 minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Zij is lid van de PvdA. Mevrouw Vogelaar was voorzitter van FNV-onderwijsbond ABOP en vice-voorzitter van de FNV. Daarna was zij onder meer projectleider van de Taskforce Inburgering en voorzitter van de branchevereniging van reïntegratiebedrijven.

Loopbaan:
vormingswerker werkende jongeren te Gouda
– adjunct-directeur vormingswerk werkende jongeren
– bezoldigd bestuurslid A.B.O.P. (Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel), F.N.V.-Onderwijsbond
– voorzitter A.B.O.P. (Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel), van 1988 tot 1994
– vice-voorzitter F.N.V. (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1994 tot 1997
– landelijk procesmanager S.W.I. (Samenwerking Werk en Inkomen), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1997 tot 2000
– projectleider Taskforce Inburgering, van 2000 tot 2002 (ingesteld door minister Van Boxtel in juni 2000)
– zelfstandig adviseur/interimmanager, van 1 juli 2000 tot februari 2007
– voorzitter branchevereniging voor reïntegratiebedrijven BoaBorea (aanvankelijk Borea), van september 2000 tot februari 2007
– minister zonder portefeuille, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, vanaf 22 februari 2007

Vorige nevenfuncties:

– lid S.E.R. (Sociaal-Economische Raad)
– lid bestuur Stichting van de Arbeid
– vice-voorzitter Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening
– lid Raad van Commissarissen Uitzendbureau Start
– voorzitter bestuur Centrum voor Innovatie van Opleidingen (Cinop)
– lid Raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden
– vice-voorzitter bestuur Stichting UW Bedrijven Utrecht
– lid Adviescommissie Dagarrangementen
– voorzitter MDW werkgroep "Doelmatigheid van de scholingsmarkt"
– lid bestuur VNO-NCW
– lid Raad van Advies Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) Amsterdam
– lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam N.V.
– lid Raad van Commissarissen Electrabel Nederland N.V.
– lid Raad van Commissarissen Elivio Holding B.V.
– lid bestuur Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
– lid bestuur Nederlands Centrum Buitenlanders (N.C.B.)
– voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland B.V., van 1 januari 2003 tot 22 februari 2007
– voorzitter Novib, van 1 juni 2004 tot 22 februari 2007
– lid bestuur Nationale Reis Opera, tot 22 februari 2007
– lid Raad van Toezicht Voedingscentrum, tot 22 februari 2007
– voorzitter bestuur Stichting Tolerance Unlimited, tot 22 februari 2007
– lid curatorium Willem Drees-lezing, tot 22 februari 2007
– voorzitter Spiegelgroep Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, tot 22 februari 2007
– lid bestuur Stichting Artra Arbeidsmarkttrainingen, tot 22 februari 2007
– lid Adviescommissie Normering Inburgeringseisen