Schoolbestuurders zijn blank en van middelbare leeftijd

Schoolbestuurders zijn blank en van middelbare leeftijd
De Nederlandse schoolbestuurders hebben bar weinig kleur. Ze zijn blank en boven de 45 jaar. Ten opzichte van 2003 is er maar weinig veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek, dat staatssecretaris Dijksma van Onderwijs maandag heeft ontvangen. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt.

Van alle schoolbestuurders in het primair en voortgezet onderwijs is 2,5 procent allochtoon, vier jaar geleden was dat 1,6 procent. ‘In absolute zin blijft het aantal allochtone bestuurders met 250 ongeveer gelijk’, stelt Dijksma vast. Door fusies is het aantal bestuursleden gedaald. ‘Eigenlijk zijn we er op achteruit gegaan’, zegt een allochtone vrouwelijke schoolbestuurder.

Vijf procent van de schoolbesturen heeft tenminste één allochtoon lid. Besturen met allochtone leden bevinden zich meestal in de vier grote steden, waar veel zwarte scholen zijn. Het percentage vrouwelijke bestuursleden is de laatste vier jaar gedaald van 25 naar 20. De onderzoekers schrijven dat toe aan de fusies die vooral bij kleine scholen in het primair onderwijs plaatsvonden.

Veel besturen en raden van toezicht menen dat het moeilijk is gekwalificeerde allochtone bestuursleden te vinden. Maar de onderzoekers twijfelen aan de juistheid van die opvatting. Zij vinden dat bij de werving van bestuursleden doorgaans weinig openheid wordt betracht. Een open procedure, via kranten, levert meer allochtone kandidaten op, stellen zij.

Dijksma heeft haar hoop op meer allochtone bestuurders gevestigd op ouders van buitenlandse kinderen. Door die ouders meer bij het onderwijs te betrekken zorg je voor bestuurders van de toekomst, zei ze. De staatssecretaris erkende dat maar weinig scholen de ondervertegenwoordiging als een probleem zien. Dijksma voelt er niets voor een hoger percentage af te dwingen.
Bron: ANP/Volkskrant