Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere.’

Afbeelding bij Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere.’

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Labyrinth gaat deze zomer in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen vraaggesprekken houden met jongeren die in een omgeving opgroeien met minder financiële middelen en niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen.

Jongeren die opgroeien in een omgeving met minder financiële middelen sporten wekelijks minder. Ook zijn zij minder vaak lid van sportverenigingen en hebben zij vaker nog nooit deelgenomen aan georganiseerde sportactiviteiten dan kinderen uit meer welvarende gezinnen. Nagenoeg alle gemeenten hebben een armoederegeling voor deze jongeren om deel te kunnen nemen sport- en beweegactiviteiten. Maar in hoeverre hebben die gemeenten deze groep jongeren volledige in beeld? En als dat al zo is, waarom doen de ouders van deze jongeren dan geen aanvraag voor ondersteuning binnen de armoederegelingen?

Zie voor meer informatie over de insteek van het onderzoek onderstaande video:

Opzet onderzoek

Labyrinth Onderzoek & Advies begint deze week met de eerste fase van het onderzoek: een wervingsactie gericht op ouders en jongeren. Met de jongeren van 12 tot 18 jaar die zich in heel Nederland hebben aangemeld houdt Labyrinth kwalitatieve vraaggesprekken. Vervolgens worden met de jongeren focusgroepsgesprekken gehouden. Hierin worden de uitkomsten van de vraaggesprekken geduid en tips en aanbevelingen geformuleerd voor beleid en uitvoering. De uitkomsten van dit onderzoek moet gemeenten aanmoedigen om alle jongeren die in een omgeving opgroeien met minder financiële middelen te ondersteunen in hun sport- en beweegdeelname. Dit sluit aan op de politieke ambities op het terrein van kinderarmoede.

Begin december deelt Labyrinth samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen de uitkomsten van het onderzoek met beleidsmakers en uitvoerende professionals in welzijn en sport.

Meer informatie?

Wie op de hoogte wil blijven van de voortgang van dit onderzoek, kan zich bij Kenniscentrum Sport & Bewegen aanmelden. Voor meer informatie over dit onderzoek:

Contactpersoon Kenniscentrum Sport & Bewegen
Laura Butselaar
Telefoon: 06 216 490 90
Mail: laura.butselaar@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Contactpersoon Labyrinth Onderzoek & Advies
Ileen Verbeek
Telefoon: (0)30 – 2028325
Mail: E i.verbeek@labyrinthonderzoek.nl