Startevenement draagvlakmeting Halve Maan succes!

Afgelopen woensdag vond in de buurt de Halve Maan in de Utrechtse wijk Oog In Al tijdens een markt de aftrap van de door Labyrinth uit te voeren draagvlakmeting plaats. Onder begeleiding van een lekkere kom Marokkaanse soep en creatieve workshops konden bewoners informatie krijgen over het groot onderhoudsproject en kennismaken met Labyrinth.

Voor de Halve Maan heeft Mitros plannen voor een groot onderhoudsproject met verbeteringen. Voordat het project door kan gaan, moeten de plannen goedgekeurd worden door de huishoudens middels een draagvlakmeting. Tijdens deze draagvlakmeting worden de huurders van de wijk geraadpleegd over de plannen. Indien zeventig procent van de huishoudens akkoord gaat met het voorstel van Mitros, kunnen de plannen doorgang vinden. De komende weken gaan de interviewers van Labyrinth bij de bewoners in het projectgebied langs om de draagvlakmeting uit te voeren. Labyrinth zet daarvoor onder andere haar Etnopanel in: een hoogopgeleid en gespecialiseerd multicultureel interviewteam.