Stem van de oudere migrant

Stem van de oudere migrant
De uitkomsten van onderzoek dat Labyrinth uitvoerde voor project “Stem van de Migrant” worden 11 december door Bas Steunenberg (van het UMC) gepresenteerd op het symposium ‘Wie zorgt voor de oudere migrant?’.

Donderdag 11 december 14:30- 18:00 Bijnkershoeklaan 250, Utrecht

Het symposium wordt in opdracht van het Utrechtse Netwerk Ouderenzorg NUZO en de afdeling Sociale Geneeskunde van AMC door Pharos georganiseerd en vindt plaats in de locatie Bijnkershoek van zorginstelling Axion Continu in Utrecht.

Het symposium gaat in op de uitkomsten van twee onderzoeken naar zorg en welzijn voor oudere migranten. Beide projecten zijn onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) .

  • Stem van de Oudere Migrant van het UMCU /NUZO
  • Weg naar zorg en welzijn voor oudere migranten (AMC)

In de onderzoeken werd er gekeken naar o.a. de rol van familie, de huisarts,de thuiszorg, sleutelfiguren en de oudere zelf.

Het slotsymposium is bedoeld voor sleutelfiguren, bestuurders, managers en zorgprofessionals werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, kenniscentra, patiënten – organisaties en vertegenwoordigers van migrantenzelforganisaties.

Over Labyrinth, Stem van de Migrant en kennisdelen
Labyrinth voerde op meerdere meetmomenten face to face interviews uit onder oudere migranten en hun mantelzorgers met haar gespecialiseerde Etnoteam en zorgde ervoor dat de benodigde respons behaald werd. Labyrinth is een praktijk kenniscentrum en marktleider in Nederland als het gaat om het bereiken van migranten.  Samen met het UMC heeft zij m.b.v. het NPO ook het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact. Labyrinth zet zich zowel in voor landelijke projecten als veeluit vanuit de wijken en wijkaanpak. Om kennis te delen heeft Labyrinth de Labyrinth Academy opgericht.