Stemgedrag moslims

Stemgedrag moslims

SP groeit het sterkst, maar PvdA wint

Wijblijvenhier.nl heeft in samenwerking met Labyrinth Onderzoek de afgelopen week onderzoek gedaan naar het stemgedrag van moslims in Nederland. Via de website vulden bijna 200 moslims met diverse culturele achtergronden, woonplaatsen en leeftijden de online enquete in. Conclusies: GroenLinks verliest steun van vele moslims, de SP is sterk gegroeid aan populariteit, maar de meeste moslims stemmen nog steeds op de PvdA.


De respondenten werden gevraagd naar hun religieuze overtuiging, culturele achtergrond, hun stemgedrag tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 en hun verwachte stemgedrag tijdens de verkiezingen op 12 september 2012. Hieronder staan de belangrijkste conclusies.

Moslimgemeenschap
Volgens een schatting van FORUM in 2011 zijn er zo’n 950.000 moslims in Nederland.

Links
Moslims stemmen nog altijd duidelijk links. 72% van de respondenten stemt op de SP, GroenLinks of PvdA. 12% stemt op D66 en slechts 7% stemt op een partij aan de rechterkant van het midden.

Groeiende populariteit SP
De SP wordt populairder onder moslims van alle culturele achtergronden. Waar in 2010 9% van de moslims op de SP stemde, wordt dat er 24% tijdens deze verkiezingen. Met name onder de Marokkaanse moslims, waar een groei van ruim 35% te zien is in SP-stemmers.

Strategisch niet op GroenLinks
GroenLinks is onder moslims de grote verliezer. Waar in 2010 nog 10% van de moslims op GroenLinks stemden, zijn dat er in 2012 nog maar 3%. Dit zou verklaard kunnen worden door het standpunt van GroenLinks rondom het ritueel/onverdoofd slachten. Een andere verklaring is het strategische stemgedrag van de stembusgangers. Zo vermeldde een respondent: “Programma van GL komt meest overeen met mijn ideeën, maar GL wordt weer te klein om een rol van betekenis te kunnen spelen.” De meeste respondenten die niet meer op GroenLinks stemmen, zijn van plan om op de PvdA te stemmen.

Strategisch op de PvdA
De PvdA is volgens deze peiling nog steeds de populairste partij onder moslims met 45% van de stemmen. Vele respondenten gaven hierbij echter wel aan dat zij dat niet per se deden om de partij standpunten, maar vanuit een strategisch oogpunt. Zo zei een respondent bijvoorbeeld: “Herken mij eigenlijk in geen enkele partij. Stem op een partij waarvan ik hoop dat er uiteindelijk een regering uit komt die sociaal is.” Een andere respondent zei: “Het gaat tussen SP en PVDA en PVDA is momenteel in de peiling groter.” Een andere toelichting was: “Ik wilde eerst SP stemmen, maar omdat de PvdA steeds hoger komt in de peilingen twijfel ik nu. Ik vind het belangrijk dat de VVD niet de meeste zetels krijgt, daarom stem ik strategisch.” De PvdA is met name populair onder de Turkse moslims.

Trouwe en zwevende kiezers
De meest trouwe kiezers onder moslims zijn te vinden onder de SP’ers. 85% van degenen die in 2010 op de SP stemde, zal ook nu weer stemmen op de SP. 49% van PvdA-stemmers zal blijven stemmen op de PvdA en maar 24% van de GroenLinks-stemmers blijft stemmen op GroenLinks.