Stemvoorkeur hoogopgeleide allochtonen

 – Persbericht –

 Jonge Turken en Marokkanen kiezen massaal voor Job Cohen

 Onderzoek geeft inzicht in stemgedrag van hoogopgeleide Marokkaanse en Turkse jongvolwassenen.

Utrecht, 05 juni 2010 – Hoogopgeleide jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse komaf zien het liefst dat Job Cohen premier wordt. Uit onderzoek van Stichting de Nieuwe Generatie, tijdschrift Mzine en Labyrinthonderzoek & Advies blijkt namelijk dat als zij een keuze moeten maken tussen Cohen, Balkenende en Rutte voor het premierschap, zij massaal kiezen voor Cohen (82%), met ruime achterstand gevolgd door Balkenende (12%) en Rutte (6%).

De PvdA is verreweg de populairste partij. Nagenoeg de helft van de hoogopgeleide Turkse en Marokkaanse jongvolwassenen is van plan op de PvdA te gaan stemmen, gevolgd door D66 (16%) en GroenLinks (9%). Het CDA en de VVD hebben met respectievelijk 1% en 2% van de stemmen het nakijken. Een overgrote meerderheid (77%) geeft daarnaast expliciet aan nooit hun stem uit te kunnen brengen op de PVV. Ook TON en, in iets mindere mate, de SGP en de ChristenUnie kunnen op weinig steun van deze groep rekenen.
 
Niet alleen als kandidaat voor het premierschap, maar ook als lijsttrekker blijkt Cohen erg populair te zijn binnen deze groep. Naast Cohen zijn ook Alexander Pechtold en Femke Halsema erg in trek, beiden worden door ruim de helft benoemd in hun top-3 van populaire lijsttrekkers. Slechts 15% van de respondenten heeft Mark Rutte in hun lijsttrekker top-3 opgenomen.

De thema’s die deze groep jongvolwassenen belangrijk vinden bij hun partijkeuze zijn met name ‘Onderwijs’ en ‘Economie’, gevolgd door de thema’s ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Werk’. De manier waarop de partijen omgaan met de thema’s ‘Kunst & Cultuur’, ‘Sport & Recreatie’ en ‘Oudedagsvoorziening / Pensioenen’ zijn voor hen het minst relevant. De resultaten laten verder duidelijk zien dat de culturele achtergrond van de politici weinig invloed heeft op het stemgedrag van deze groep: ruim driekwart geeft aan geen specifieke voorkeur te hebben voor een politicus met dezelfde culturele achtergrond als zijzelf. Wat betreft de sekse van de politici ligt dit percentage nog hoger: volgens 85% speelt dit geen enkele rol bij hun keuze.

– Einde persbericht –

 

Niet voor publicatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

 

 

Labyrinth Onderzoek & Advies
M.M. (Maaike) Hootsen, MSc

 

T   030-2627191

E   info@labyrinthonderzoek.nl