Suikerfeest monitor 2014

Ook dit jaar voert het in retail, migrantenonderzoek en wijkeconomie gespecialieerde Labyrinth de Suikerfeest Monitor uit. Deze monitor brengt in kaart in hoeverre grote winkelketens in prominente winkelcentra en binnensteden inspelen op deze grote en belangrijke groep consumenten. Dit jaar zal Labyrinth de monitor voor het eerst niet alleen in Nederland, maar ook in BelgiÑ‘ uitvoeren. De grote multiculturele stad Antwerpen wordt als eerste uitgekozen voor de jaarlijkse monitor.

Dit weekend begint de Ramadan, de vastenmaand voor vele miljoenen moslims. De Ramadan valt ook dit jaar weer midden in de zomer, wat het vasten extra zwaar maakt. Tussen zonsopgang en zonsondergang mogen praktiserende moslims niet eten, drinken, roken, of seksuele handelingen verrichten. In de zomer is het extra lang licht, dit jaar bijna 19 uur lang. De maand Ramadan* is een begint ieder jaar ongeveer tien dagen eerder dan het jaar ervoor. Het zal dus nog een paar jaar gaan duren voordat de Ramadan weer in een makkelijkere, koudere en kortere lichtperiode valt.

Moslims in Nederland
Nederland telt (afhankelijk van de gekozen definities en bronnen) tussen de 8 en 900.000 moslims. Voor de grote steden en in het bijzonder onder de jeugd, is dit percentage veel groter. Zie ook de publicatie van het SCP (2012) waar Labyrinth in 2011 het grootste migranten onderzoek in Nederland, SIM**, Survey Integratie Minderheden voor uitvoerde.

Moslims in Belgiё
Volgens Socioloog Jan Hertogen is in Belgie c.a. 6,3% van de Belgische bevolking Moslim, een absoluut aantal van c.a. 628.751 zie Jan Hertogen (2011). In Vlaanderen is het percentage 4,5 %. Van alle moslims die in BelgiÑ‘ wonen verblijven er c.a. 41% in Vlaanderen, c.a. 36,5% in het Brusselse Gewest en 23,5% in het Waals Gewest. Bijna de helft (46%) heeft een Marokkaanse migratie-achtergrond, een kwart (25%) is van Turkse afkomst; en 28,5% heeft andere wortels.

Voor de inschatting (extrapolatie) van het percentage en het aantal heeft de socioloog gebruikt gemaakt van grootschalig Duits en Nederlands onderzoek waarbij duizenden migranten afkomstig uit Moslimlanden face to face aan huis werd gevraagd tot welk geloof zij zichzelf rekenen***.

* Achtergrond van de Ramdan

De Ramadan is de negende maand van de moslimkalender en voor moslims een heilige maand. Het vasten is één van de vijf zuilen van de Islam. Dit is de verzamelterm voor de religieuze verplichtingen van elke moslim. De overige vier zijn de geloofsbelijdenis, vijf keer per dag bidden, aalmoezen geven en de pelgrimstocht naar Mekka.

** SIM Survey Integratie Minderheden 

De Survey Integratie Minderheden is opgezet om inzicht te krijgen in de integratie van de vier belangrijkste minderheidsgroeperingen (Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders). Aan deze groepen en aan een vergelijkingsgroep van autochtone Nederlanders zijn vragen gesteld over onder meer onderwijs, arbeid, sociale contacten, culturele integratie, godsdienst, beeldvorming en gezondheid en sport. SIM kan in sommige opzichten worden beschouwd als de opvolger van de SPVA, een onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen, dat in de periode 1988 – 2002 vijfmaal is gehouden onder deze groepen.

*** verder uitleg van de cijfers van Socioloog Jan Hertogen

"Voor de berekening van aantal moslims wordt rekening gehouden met een ‘laïciseringgraad’ zoals vastgesteld in een grootschalig Duits onderzoek van 2008. Een representatieve steekproef van 5.000 inwoners met een migratieachtergrond uit moslimlanden in Duitsland werd de vraag gesteld in een face-tot face bevraging aan huis tot welke godsdienst zij behoorden. Een Nederlands onderzoek uit 2006 gaf gelijkaardige resultaten als het Duitse. Er is geen reden om aan te nemen dat de laïcisering in een gelijkaardige Westerse omgeving in België relevant zou afwijken van Nederland of Duitsland. Voor een verdere beschrijving van de methodologie en de resultaten voor 2010, zie BuG 157."