Onderzoek in Rotterdam ‘een nieuw thuis voor Syrische Statushouders’

Afbeelding bij Onderzoek in Rotterdam ‘een nieuw thuis voor Syrische Statushouders’

Wat is er nodig om Syrische gezinnen een nieuw thuis te bieden in Rotterdam?
Een longitudinaal onderzoek van statushouders in Rotterdam.

Het komende jaar zal Labyrinth het veldwerk uitvoeren voor het longitudinaal onderzoek naar de positie van statushouders in Rotterdam. Het kwantitatief onderzoek is geïnitieerd ter wetenschappelijke begeleiding van de ontwikkeling en evaluatie van het programma Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) van Stichting de Verre Bergen (SDVB). Het onderzoek staat onder leiding van professor Jaco Dagevos, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wordt uitgevoerd in opdracht van SDVB.

Gedurende de volledige loopduur van het programma zullen dezelfde statushouders de komende 4 jaar meerdere keren worden geënquêteerd. Doel van het onderzoek is om kennis op te doen over de kwaliteit van het integratieproces (snelheid en effectiviteit) en de (kosten)effectiviteit van het programma. De vorderingen van de gezinnen die het programma volgen, zullen worden vergeleken met statushouders die het programma van de Gemeente Rotterdam volgen.

Daarnaast richt het onderzoek zich op de volgende vragen:

  • Hoe verloopt de integratie van statushouders binnen de verschillende domeinen te weten arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, buurt en sociale netwerken?
  • Welke mechanismen spelen daarbij een rol?
  • Wat zijn daarin de knelpunten?

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vragenlijst. In maart 2017 zal het veldwerk van start gaan.

(Foto: Angeniet Berkers)