Talis Nijmegen: wijkeconomie onder aandacht

Ondernemers en wijkeconomie zijn onderbelichte thema’s bij de aanpak van wijken. Toch liggen er volop kansen en kan ondernemerschap een wijk aantoonbaar verbeteren. Woningcorporaties
kunnen hierbij een aanjaagfunctie vervullen.

De bedrijvigheid terug in de buurt, dat is waar nr 16 van Talis trends, de nieuwsbrief van de Nijmeegse corporatie Talis op in gaat. Talis is een woningcorporatie die 14.000 huishoudens huisvest in Nijmegen en Wijchen. De complete nieuwsbrief is hieronder of op de website van Talis www.talis.nl te dowloaden. Een tipje van de sluier:

 Aanjaagfunctie
Juist corporaties kunnen volgens Rozema een belangrijke rol spelen om de wijkeconomie op gang te krijgen. ‘Alleen weten veel corporaties nog niet hoe ze dit aan moeten pakken. Wij adviseren vaak eerst eens te beginnen met het beschikbaar stellen van goedkope bedrijfsruimte tijdens de opstartfase. Voor starters is een dure huur in combinatie met een langdurig contract een groot probleem.’ Behalve het beschikbaar stellen van goedkope bedrijfsruimte kan een corporatie meer doen, denkt Rozema. ‘Juist in de krachtwijken moeten een corporatie en gemeente vaak externe mensen inhuren voor de uitvoering van projecten.

 Bijvoorbeeld voor de schoonmaak van de portieken, het onderhoud van de openbare ruimte of het organiseren van wijkavonden. In plaats van het inhuren van externe bureaus kun je hiervoor ook mensen uit de wijk inschakelen. Er is over het algemeen een hoge werkloosheid in deze wijken en er wordt fors geïnvesteerd om deze mensen weer aan het werk te helpen. Dat kun je dus ook heel dicht bij huis realiseren. De bewoners worden voor hun werk betaald en ze voelen zich hierdoor extra betrokken bij wat er in hun eigen wijk gebeurt.’

 Extra informatie over dit onderwerp: Talis Nijmegen: wijkeconomie onder de aandacht