Te weinig aandacht voor ondernemers en wijkeconomie

In de wijkplannen van gemeenten om aandachtswijken om te vormen tot krachtwijken, spelen ondernemers een marginale rol

Persbericht Onderzoeksbureau Labyrinth (24-12-2007)

Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerde analyse door onderzoeksbureau Labyrinth. Voor de lokale ondernemer en economie is weinig aandacht in de wijkactieplannen die gemeenten moesten indienen voor de “Vogelaargelden”. Slechts 6 van de 40 Vogelaarwijken besteden er enige aandacht aan.

De afgelopen maanden is het ene na het andere wijkactieplan verschenen. Gemeenten hebben hierin, naar aanleiding van de vijf pijlers van Vogelaar, zelf hun plannen voor wijkverbetering uiteengezet. Deze pijlers bestaan uit wonen, werken, leren, veiligheid en integratie. Uit verschillende hoeken van het maatschappelijk middenveld is kritiek gekomen op deze plannen. Volgens MKB-Nederland dreigt het Actieplan Krachtwijken van de minister een stille dood te sterven als er niet ook aandacht komt voor het ondernemerschap.

Den Haag, Deventer en Eindhoven (wijk Woensel) zijn de enige steden die een kopje ‘wijkeconomie’ aan hun wijkplan hebben toegevoegd. De meeste gemeenten hebben ondernemerschap of wijkeconomie kort aangestipt onder het kopje ‘werk’. Helaas heeft vrijwel geen enkele gemeente deze plannen omtrent het stimuleren van de wijkeconomie uitgewerkt in concrete maatregelen.

Onderzoeksbureau Labyrinth vindt dat de gemeenten een kans missen doordat ze niet inspelen op de kleinschalige bedrijvigheid in de wijk.

Vogelaar heeft niet voor niets de naam aandachtswijk in krachtwijk veranderd. Het inspelen op de krachten die in de wijk te vinden zijn is een goede manier om prachtwijken te creëren. Ondernemers kunnen hierbij een grote rol spelen, aangezien zij met hun bedrijvigheid werkgelegenheid creëren en belangen hebben bij wijkverbetering. Ook zijn ze vaak gezichtsbepalend voor het straatbeeld van de oude wijken. Denk hierbij aan winkels met planken voor het raam en “te huur” erop en zet dit beeld tegenover hoe het óók kan: een bruisende, levendige kanaalstraat (Lombok, Utrecht) met talloze kleine, goed bezochte winkels. Denk aan de Paul Krugerlaan (Den Haag). Wijkondernemerschap zorgt hier voor een beter imago van de wijk.

Tevens blijkt uit onderzoek van Labyrinth in Kanaleneiland en Den Haag dat ondernemerschap vooral onder allochtonen veel aanzien geniet. In de vele jaren dat de meeste wijken al probleemwijken waren is er veel geld en hulp naar de wijken gegaan. Deze hulp heeft veel mensen afhankelijk gemaakt en veel hulpverleners werk geboden. Misschien is ondernemerschap een van de weinig overgebleven kansen voor wijkbewoners in probleemwijken om daadwerkelijk op eigen kracht de wijk te verbeteren. Want waarom zou het anders nu wel lukken? Natuurlijk is elke wijk verschillend, maar iedere wijk kent zijn kansen. Het zou zonde zijn als wijken niet zouden inspelen op kansen die op economisch gebied aanwezig zijn. Kansen die inzetten op de al aanwezige krachten van mensen. Dit is de reden dat wijkeconomie en ondernemerschap hoger op de beleidsagenda van gemeenten moet komen te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Onderzoeksbureau Labyrinth – Extenzio
Contactpersonen persbericht: Nathan Rozema en Bianca Oude Groeniger
T 030 2627191 m 06 55864606
www.labyrinthonderzoek.nl www.extenzio.nl
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW UTRECHT