Toekomstplan nieuwe voorzieningen in Het Oude Westen

Bewoners uit het Oude Westen hechten belang aan goede voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, onderwijs
en sport. Dat blijkt uit een brede studie die onderzoeksbureau Greeven & van der Ven advies en onderzoeksbureau Labyrinth hebben verricht in opdracht van de Centrumraad Rotterdam. De onderzoekers hebben een toekomstvisie ontwikkeld voor de sociaalmaatschappelijke voorzieningen in de wijk.
De visie richt zich op drie pijlers: Ze is tot stand gekomen op basis van intensieve gesprekken met een groot aantal bewoners
en organisaties.

De handout is hieronder te downloaden en het hele rapport via: http://www.rotterdam.nl/hetoudewesten 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Labyrinth via 0302627191 u kunt dan vragen naar Nathan Rozema of Daniel van der Veen en per mail via info@labyrinthonderzoek.nl

Ook kunt u contact opnemen met GReeven en van der Ven advies via www.vennootinleefkwaliteit.nl