Uitkomsten onderzoek discriminatie migrantengroepen

Afbeelding bij Uitkomsten onderzoek discriminatie migrantengroepen

Eerste uitkomsten discriminatie onderzoek (EU-MIDIS II)

Labyrinth voerde vorig jaar in samenwerking met Ipsos Mori in opdracht van FRA (The European Union Agency for Fundamental Rights) de survey EU-MIDIS II uit. Zij deed daarvoor veldwerk onder personen van Turkse en Noord-Afrikaanse herkomst. Voor dit onderzoek ging het Etnoteam van Labyrinth op pad in verschillende steden in Nederland. Zij hebben vragenlijst afgenomen waarbij een breed scala vragen aan bod kwamen. Zo zijn respondenten bevraagd over werk, gezondheid en gezin maar ook ervaringen met discriminatie.

Het onderzoek maakt deel uit van een survey die in 15 lidstaten van de Europese Unie is uitgevoerd onder in totaal 26,000 personen met een mirgatieachtergrond. FRA publiceerde deze maand een eerste rapport met de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de 10,500 geïnterviewde moslims.

Uit het rapport blijkt onder andere dat de meerderheid van de eerste en tweede generatie moslimmigranten zich verbonden voelen met het land waarin ze wonen. Ook hebben ze een prettige omgang met andere inwoners van het land. Daarentegen blijkt dat een relatief hoog percentage van de respondenten discriminatie ervaart. Discriminatie wordt met name ervaren als men naar werkt zoekt.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.