Utrechtse Heuvelrug, niet genoeg geld voor thuiszorg

Met de invoering van de WMO op 1 januari 2007 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn gemeentes wettelijk verplicht en verantwoordelijk geworden voor o.a. de thuiszorg. Vandaag melde de regio zender van de provincie Utrecht dat in de gemeente Utrecht, waar van te voren voor gevreesd werd waarheid lijkt geworden te zijn: bezuiniging op thuiszorg, thuiszorginstellingen huren noodgedwongen goedkope uitzendkrachten in, omdat de gemeente de zorg heeft ingeschat op goedkope alphahulp.

De zorg van bewoners voor bezuinigingen en kwaliteitsafname werd vorig jaar ook door wijkbewoners tijdens het door Labyrinth en de wijkraad Overvecht georganiseerde wijkdebat geuit. De gemeente Utrecht heeft tijdens dit wijkdebat, bij hoofde van de wethouder zorg en welzijn (de heer Van Eijk), verzekerd dat bezuinigen op zorg niet de insteek van de gemeente Utrecht zal zijn.

Het informatie over het onderzoek naar de gezondheidszorg en de bekendheid met de WMO is te vinden op de website van Labyrinth, bij nieuws, onder het kopje publicaties.