Veel behoefte kleinschalige bedrijfshuisvesting

Labyrinth onderzoek & advies | Extenzio leverde een bijdrage aan deze expertbijeenkomst. zie hiervoor ook: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=281379

 

Labyrinth is op dit moment bezig met het in kaart brengen van kleinschalige bedrijfshuisvesting, bedrijfsverzamelgebouwen en multifunctionele concepten in Rotterdam, tegelijkertijd brengt Labyrinth opvallende projecten in deze markt in heel Nederland in kaart. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar "Vliegbasis Huygens", de nieuwe concepten in Almere etc. Opvallend is dat er relatief weinig echt kleinschalig en flexibel aanbod is, dit geldt in bijzondere mate voor Utrecht. VOor meer informatie hierover kunt u contact met Labyrinth opnemen.

 

 

 

Woensdag 4 februari staat het volgende artikel hieroover in het AD/ Utrechtsnieuwsblad onder de titel: Kantorennood bij beginnende bedrijven

 

zie voor het hele artikel: http://www.ad.nl/utrecht/stad/2974333/Kantorennood_bij_beginnende_bedrijven.html

 

In het artikel wordt er gesproken met Nathan Rozema van Labyrinth, het Utrechtse PvdA-raadslid Karin Monnink, Arthur van Breukelen van New Element (www.newelement.nl) en Paul Barendregt van bedrijfsverzamelgebouw Hooghiemstra (www.hooghiemstra.com)

 

enkele fragmenten uit het artikel:

 

Meer initiatieven nodig
De stad Utrecht moet meer initiatieven nemen om startende ondernemers meer behulpzaam te zijn bij het vinden en realiseren van kleinschalige bedrijfsruimten. Dat was de strekking van een informatieve raadsbijeenkomst afgelopen dinsdag.

 

Veel kleine ondernemers en ZZP’ers
Utrecht telt momenteel circa 40.000 bedrijven waarvan 85 procent valt in de categorie zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). ,,Als je dan bedenkt dat van de rest het overgrote deel niet meer dan vijf mensen in dienst heeft, dan is duidelijk dat de grootste behoefte is aan kleinschalige bedrijfsruimten,’’ becijfert Nathan Rozema van het Utrechtse bureau Labyrinth dat hier onderzoek naar doet.

Wachtlijsten vooor Bedrijfsverzamelgebouwen
,,Alle verzamelgebouwen hebben wachtlijsten, terwijl er tegelijkertijd veel vastgoed leeg staat. Makelaars denken wel meer mee, maar zijn nog steeds niet happig op een reeks huurders.’’

 

Overzicht van de meeste Utrechtse bedrijfsverzamelgebouwen:

 

http://www.newelement.nl/
http://www.hooghiemstra.com/
http://www.bedrijvencentrumlombok.nl/
http://www.lumax-utrecht.nl/
http://www.vechtenstein.nl/
http://www.vondelparc.nl/
Ambachtsverzamel gebouw Schaverijstraat/ Tractieweg
Bedrijvencentrum Ultra Trajectum Boothstraat 1c
Bedrijfsverzamelcomplex Silverpoint Atoomweg 9
Bedrijvenpark Merwede Kanaalweg 29
Bedrijfsverzamelgebouw Maliebaan 45

speciaal voor creatieve ondernemers: http://www.sophieskunstprojecten.nl/