Veiligheidsbeleving Binnenstad

Labyrinth voert in opdracht van de gemeente Utrecht (wijkbureau binnenstad) een onderzoek uit naar de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek en de ondernemers van de binnenstad Utrecht. Hiervoor wordt er tijdens uitgaansdagen geenqueteerd in de binnenstad. Het onderzoek fungeert als een soort nulmeting voor de gemeente die een speciaal programma heeft opgezet voor het verbeteren van de veiligheid in het centrum van Utrecht.