Veldwerk Aken (D)

Afgelopen maandag was Labyrinth in Aken (D) om studenten te werven voor ons onderzoek naar studentenhuisvesting in Aken en het nabijgelegen Vaals (NL).

Labyrinth onderzoekt in Aken wat de woonwensen van studenten zijn en of ze wellicht in de buurgemeente Vaals willen wonen. Labyrinth doet dit onderzoek in opdracht van SSH, Focus Invest en de gemeente Vaals.

De vragenlijst wordt via een grootscheepse (sociale) media-campagne onder de aandacht gebracht. Akense studenten kunnen de vragenlijst invullen via www.wohnuntersuchung.de.

Deutsch:

Am vergangenen Montag war Labyrinth in Aachen (D), um Studierenden zu rekrutieren für unsere Forschung über Studentenunterkünften in Aachen und der nahe gelegenen Stadt Vaals (NL).

Labyrinth untersucht in Aachen was die Wohnbedürfnisse von Studenten sind und ob sie vielleicht in der Nachbargemeinde Vaals wohnen möchten. Labyrinth tut das im Auftrag von SSH, Focus Invest und der Gemeinde Vaals.

Die Studenten werden auf diesen Fragebogen aufmerksam gemacht mit einer großen (sozialen) Medien-Kampagne. Aachener Studenten und Studentinnen können den Fragebogen über www.wohuntersuchung.de ausfüllen.