Verbeteren toeleiding migrantenjeugd naar jeugd-GGZ Ede

Jongeren met een niet-Nederlandse afkomst hebben minstens even vaak met psychische problemen en licht verstandelijke beperkingen (LVB) te maken als andere jongeren. Zorgsignalen worden echter vaak niet herkend of goed geïnterpreteerd door ouders of professionals.

Door de veranderingen in de zorg krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden. Om goed geïnformeerd deze nieuwe taken op te pakken, heeft de gemeente Ede wederom Labyrinth’s expertise ingeroepen. Met behulp van ons Etnoteam onderzoeken we het traject dat de gemeente Ede en haar partners hebben gestart om GGZ- en LVB-problematiek onder migrantenjeugd eerder te signaleren en gezinnen sneller hulp te kunnen bieden.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Ede. Voor meer informatie over Labyrinths Etnoteam, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.