Vergeet ondernemers niet bij de stedelijke vernieuwing

Geef ondernemerschap de ruimte
Ondernemers worden te weinig betrokken bij de stedelijke vernieuwingsprojecten, terwijl zij veel kunnen bijdragen. Een gemiste kans. Ondernemersinitiatieven moeten meer ruimte krijgen. Dat komt de wijk alleen maar ten goede.
Auteurs: Nathan Rozema, Bianca Oude Groeniger en Chris Veldhuijsen.