‘Vergeet ondernemers niet bij stedelijke vernieuwing’

Wijkeconomie en ondernemerschap krijgen steeds meer aandacht bij de wijkaanpak. Vreemd
genoeg was deze belangrijke economische pijler bij de meeste wijkactieplannen een ondergeschoven
kindje. Ondernemerschap doet in beginsel een beroep op het eigen initiatief van mensen.
Het eigen initiatief is zo belangrijk om wijken die in transitie zijn, in een opwaartse spiraal
te brengen.