verplaatsbare tentoonstelling cpo tegebruiken

Tentoonstelling ter beschikking!

IN HET KORT: zie ook Podium site

Wie droomt er niet van een zelfbedacht huis dat afgestemd is op jouw leven? Een plek waar je dagelijks ‘thuis’ komt. Het Podium heeft samen met Labyrinth en Forum een tentoonstelling gemaakt van tien bijzondere woningbouwprojecten en de ervaringen van bewoners en architecten vastgelegd. Labyrinth onderzoek&  advies heeft samen met het Podium voor Architectuur en Forum projecten geselecteerd en in kaart gebracht, professionals en bewoners geinterviewd. Deze tentoonstelling kan nu door andere podia, gemeenten, woningcorporaties etc.van het Podium worden geleend.

———————————–

INHOUD
Wie droomt er niet van een zelfbedacht huis dat afgestemd is op jouw leven? Een plek waar je dagelijks ‘thuis’ komt. Zowel woningzoekenden als aanbieders experimenteren in toenemende mate met dit vraagstuk. Hoe creëren we een een gevarieerde en betaalbare woningmarkt die tegemoet komt aan de hedendaagse diversiteit aan wensen en behoeften? Het aantal voorbeelden waarbij bewoners als groep in een vroeg stadium zijn betrokken bij de planvorming groeit. De verzamelnaam voor dit soort woningbouwprojecten is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
In deze tentoonstelling zijn van tien CPO projecten de ervaringen van bewoners en architecten vastgelegd. De tentoonstelling toont dat het bouwen van een eigen huis niet alleen is weggelegd voor mensen met een bovengemiddeld inkomen. De geselecteerde projecten getuigen van vrijheid, ruimtelijkheid, architectuur en diversiteit.

Projecten
Ithaka’s Secret Garden (Almere)
Mi Akoma Di Color (Amsterdam)
Klushuizen Sint Marten (Arnhem)
Starterswoningen (Casteren-Bladel)
Het Kwarteel (Culemborg)
De Zonnespreng (Driebergen)
HuurWensWoningen (Enschede)
Veld van Klanken (Hoogvliet)
De Kersentuin (Utrecht)
Atelierwoningen (Vijfhuizen)

OMVANG
De tentoonstelling bestaat uit 11 houten staanders waarop aan weerszijde een A0 paneel bevestigd is. (Per project twee A0 panelen, één A0 paneel met het colofon, één A0 paneel met de introductietekst.) De staanders zijn 190 cm meter hoog en 93 cm breed. De zijkanten kunnen voor compact vervoer los geschroefd worden. De hele tentoonstelling kan in één busjes vervoerd worden.
PODIUM VOOR ARCHITECTUUR HAARLEMMERMEER EN SCHIPHOL

KOSTEN
Het Podium stelt de tentoonstelling gratis ter beschikking. Enkel de transportkosten (heen en terug) zijn voor rekening van de partij die de tentoonstelling leent. Voordat de tentoonstelling op reis gaat, zal een bruikleenovereenkomst getekend worden.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Het Podium beschikt over extra staanders. Het is daardoor eenvoudig om de tentoonstelling uit te breiden en meer toe te spitsen op de lokale context. Met name voor woningcorporaties en architectenbureaus kan dit een interessant aanbod zijn.

De werkwijze is als volgt:
– Een projectleider van het Podium brengt een bezoek aan de architect en de bewoners van het gerealiseerde woonproject. In een gesprek van circa één uur wordt inzicht verkregen in het proces en de kenmerkende eigenschappen van het project. Met deze input wordt een tentoonstellingstekst samengesteld, die bestaat uit citaten van de bewoner(s) en de architect en waar nodig aangevuld met objectieve achtergrondinformatie.
– De fotografe Karin Dekkers brengt een bezoek aan de bewoner(s) en legt de menselijke kant van het project vast.
– De grafisch vormgeefster Montse Hernández i Sala verzorgd de opmaak van de twee A0 panelen.
– De panelen worden op 3 mm forex (geschuimd pvc) panelen geprint (full color).
De totale kosten voor het toevoegen van een project bedraagt zijn gering, omdat het raamwerk al is gemaakt. Voor dit bedrag worden de bovenstaande werkzaamheden verricht. Daarnaast zijn de foto’s van Karin Dekkers vrij te gebruiken door derden onder vermelding van “Karin Dekkers, in opdracht van Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol”.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat Architectuurcentra zelf deze kosten voor hun rekening nemen. Het is een aanbod voor partners en andere samenwerkingspartijen in de regio. Wij denken graag mee over de mogelijkheden.

CONTACT
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, info@podiumarchitectuur.nl, 023 5669591.

voor vragen over het onderzoek/interviews kunt u ook contact opnemen met Labyrinth www.labyrinthgroep.nl t 0302627191 info@labyrinthonderzoek.nl

Links: 

* Podium voor architectuur

* Onderzoek/ publicatie "Diversiteit in wonen" door Labyrinth voor FORUM

* Expert meeting/ Workshop Diversiteit in bouwen en wonen

* Bestuuderdersconferentie duurzaam en inclusief bouwen

* Workshop cpo en diversiteit in wonen bij buurtalliantie

 

foto is van tentoonstelling ‘Woonportretten’ in het Cultuurgebouw, Hoofddorp