Verslechterde opkomst in Utrechtse Vogelaarwijken baart zorgen voor Participatiemaatschappij . Vertr

Utrecht, vrijdag 21 maart 2013 

Onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth is bezig met een analyse van de opkomstpercentages in de Vogelaarwijken in de G4.  Vooruitlopend worden hier de resultaten van Utrecht alvast vrijgegeven. Maandag volgt de G4. Het Rijk is bezig met grote transities en schuift verantwoordelijkheden en middelen richting gemeenten. Dit gaat gecombineerd met flinke bezuinigingen. Het Rijk spreekt over een participatiemaatschappij waarbij er meer door burgers zelf gedaan moet gaan worden. Labyrinth heeft met haar landelijke en meertalige Etnopanel-veldwerkteam voelsprieten in vrijwel alle achterstandswijken en vraagt aandacht voor het signaal dat burgers uit achterstandswijken af hebben gegeven bij de huidige verkiezingen in relatie tot het juist grotere beroep dat de huidige regering op hen wil gaan doen.

De opkomstpercentages in ‘Vogelaarwijken’ waren in 2010 al laag, maar zijn nu, in 2014, nog lager. Daar waar in Utrecht het opkomstpercentage voor de hele stad zelfs steeg van 52,5 naar 54,2 procent[1], was het in de Vogelaarwijken lager dan in 2010. Voor Ondiep, Kanaleneiland en Overvecht[2] daalde dit van bijna 39% (38,8) naar 36% en hier zitten sommige “niet-aandachtsbuurten” van Overvecht en Ondiep ook nog bij, waardoor wanneer er nog verder ingezoomd zou worden, de percentages lager zouden uitpakken. Kanaleneiland heeft het laagste opkomstpercentage van de Utrechtse Vogelaarwijken. Kanaleneiland zakte van het al lage percentage van 35% in 2010 naar 32 % in 2014.  Een aantal buurten heeft zelfs een opkomstpercentage van onder de 25%. In Kanaleneiland Noord, bij het stembureau rondom het Attleeplantsoen daalde het percentage van net iets boven de 27% in 2010, naar net iets onder de 24% (23,8%) in 2014.

 

Vertrouwen in de politiek in Vogelaarwijken van Utrecht is gedaald

Het beroep op eigen kracht en partcipatie zal juist in de wijken waar de meeste problemen zijn en de meeste achterstanden zijn weg te werken, relatief groot zijn. Juist in deze wijken is, zo blijkt, het vertrouwen in de gemeentelijke politiek gedaald. Maandag zal duidelijk worden of dit voor de rest van de G4 ook geldt.[2] Zuilen Oost, ook een door het Rijk destijds aangemerkte “vogelaarwijk” is momenteel nog uit de Analyse gehouden, omdat de stembureaus op deze korte termijn, niet precies genoeg aan de juiste “vogelaar-postcodes” kon worden toebedeeld.