Onderzoek verzelfstandiging wijkaccommodatie Ina Ama Lunteren

Verzelfstandiging Molukse welzijnsaccommodatie

Labyrinth start met haar partners en in opdracht van de gemeente Ede en Stichting Ana Upu een onderzoek naar de mogelijkheden tot verzelfstandiging van de wijkaccommodatie Ina Ama. Doel is de mogelijkheden tot zelfbeheer en een eigen verdienmodel voor de Molukse gemeenschap in Lunteren te onderzoeken. De bezuinigingen van de gemeente op welzijnsaccommodaties hebben ook voor de Molukse gemeenschap in Lunteren gevolgen. Een van de belangrijkste resultaten van een gehouden enquête onder 150 Molukse bewoners in Lunteren, Ede e.o. is dat het gebouw voor de gemeenschap een bijzondere ontmoetingsfunctie heeft, niet alleen voor de Molukse maar ook Nederlandse bewoners.

Sinds haar vestiging 25 jaar geleden wordt de welzijnsaccommodatie door vrijwilligers beheerd. Er vinden diverse ontmoetingsactiviteiten plaats. Particuliere organisaties huren de welzijnsaccmmodatie voor muzieklessen, sportlessen, zanglessen, ouderenactiviteiten. De Molukse organisaties gaan samen met Labyrinth en gemeente Ede zich inzetten voor een mogelijke verzelfstandiging. Verkennende gesprekken en werksessies vinden plaats met mogelijke marktpartijen en samenwerkingspartners. Door Labyrinth en haar partners worden voor 1 januari 2017 een voorkeursscenario overgedragen aan de gemeente Ede en Stichting Ana Upu. Raadpleeg voor meer informatie de site van Ana Upu.