visitatiecommissie, meer met minder en Wijkeconomie vaak goed bedoeld, maar moeilijk uit de verf

 

Klik hier voor het originele artikel in Binnenlands Bestuur

Brian van der Pol gaat in zijn artikel voor Binnenlandsbestuur  (BB) getiteld: ‘Krachtwijken kunnen met minder geld toe’ in op bevindingen van de visitatiecommissie wijkaanpak. Aan het woord komen Rene Scherpenisse, Peter van Lieshout en Nathan Rozema. Rene Scherpenisse geeft onder andere het voorbeeld van hoe lastig het is om een succesvoorbeeld uit de ene wijk, breder toe te passen. Niet omdat het voorbeeld of de werkwijze niet goed is, integendeel, maar omdat dan de afzonderlijke belangen van instituties gaan spelen. 

Peter van Lieshout geeft aan dat instrumenten niet toereikend zijn om gewenste doelen te behalen. 

Daarnaast wordt er  kort ingegaan op goede voorbeelden zoals:

* de frontlijnteams in Leeuwarden

* en de wijkcoaches in Enschede

Nathan Rozema van Labyrinth wordt aangehaald m.b.t. de wijkeconomie. Ook een belangrijk onderdeel in de wijkaanpak, dat nog moeilijk uit de verf komt. Vaak zijn er veel goede bedoelingen maar blijven de resultaten nog achter.

Voor het hele artikel klik dan door op bovenstaande link