voor wat hoort wat: onderzoek naar zelfstandige professonals

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verschaffen in de manier waarop een zzp’er netwerkt en zijn sociaal kapitaal benut, ten einde aanbevelingen te doen om zijn acquisitieresultaten te optimaliseren. Op welke manieren zetten zzp’ers hun sociaal kapitaal in ter verbetering van de concurrentiepositie, en welke acquisitiestrategieën vinden zij hierbij het meest effectief?

igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-1019-200256/Masterthesis%20Hollanders.pdf