Voor wat hoort wat: Wat Schuift ‘T?

Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: ‘Voor wat hoort wat: Wat Schuift ‘T?’

Mensen in de krachtwijken willen best participeren, alleen het moet duidelijk zijn wat zij eraan hebben. Dit is een gouden regel die eigenlijk voor iedereen geldt. Een tijdje geleden hebben wij (Labyrinth Onderzoek & Advies) voor en met de Utrechtse wijkraad Overvecht het project ‘Wat schuift ’t?’ in gang gezet. In de vele gesprekken met jongeren in wijken hadden we al gemerkt dat jongeren best wat willen. Gechargeerd gezegd biedt het theoretisch georiënteerde Onderwijssysteem en de hele participatie en wijkaanpak en de huidige nieuwe wijkteams/ buurtteams/ wijkcoaches voor veel jongeren nauwelijks prikkels. Het is volstrekt onduidelijk wat men wil bereiken en jongeren worden er vaak nauwelijks bij betrokken. Wat voor jongeren geldt, geldt trouwens net zo goed voor de wijkbewoners van krachtwijken en achterstandswijken.

Lees verder op onze blog.