Voorschoolse educatie succesvol

Labyrinth heeft in nauwe samenwerking met Spelenderwijs Utrecht een onderzoek gedaan naar het effect dat ouders zien van de vroeg- en voorschoolse educatie van Spelenderwijs in de Utrechtse peutercentra. In totaal 376 ouders hebben deelgenomenen daarnaast zijn er diepte-interviews gehouden met doelgroep-ouders en met leerkrachten van groep 1, waar de peuters na de voorschool instromen.

Zowel de ouders van doelgroeppeuters als van ouders van niet-doelgroepouders hebben meegedaan aan het onderzoek, (doelgroep-ouders zijnlager opgeleid en/of uit een ander land afkomstig en hebben daardoor een grotere kans op kinderen met een achterstand). waarbij de verhouding nagenoeg gelijk was (51%/49%)

Deze week sprak KRO-NCRV televisieprogramma Brandpunt over ‘het failliet van de voorschool.’ Er zou nooit zijn aangetoond dat de voorschool effect heeft op de ontwikkeling van kinderen met een achterstand. Deze  conclusie komt niet overeen met de conclusies van het onderzoek dat in Utrecht onder een grote groep ouders werd uitgevoerd.

Ruim tweederde van de ouders ziet vooruitgang door voorschool

Ruim tweederde (68%) van de ouders die hebben meegewerkt aan het onderzoek, zien vooruitgang in Nederlandse taal, rekenvaardigheid, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Ook geeft bijna 80% van de ouders aan dat hun kind door bezoek aan het peutercentrum beter voorbereid is op de basisschool. Dit beamen de groep-1 leerkrachten.

Binnenkort wordt het onderzoeksrapport gepubliceerd, Zie ook: http://www.spelenderwijsutrecht.nl/SpelenderwijsUtrecht/tabid/86/ctl/Details/ArticleID/162/mid/697/Voorschoolse-educatie-succesvol.aspx