Werk aan de winkel

Ondanks de genoodzaakte bezuinigingen zetten steden sterk in op beleid om de lokale arbeidsmarkt positief te beïnvloeden, wisselend van grootschalige banenplannen tot werkloosvrije wijken. In veel steden worden slimme samenwerkingsverbanden aangegaan tussen overheden, onderwijs en ondernemers (triple o). Wat zijn hiervan de concrete resultaten? Het Nicis Kennisatelier op woensdag 22 september geeft vanuit wetenschappelijke en praktische hoek inzichten in gemeentelijk arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid. Deelname is gratis.