Werkconferentie Diversiteit in bedrijf

 

Werkconferentie
Diversiteit in bedrijf

Datum: donderdagmiddag10 maart 2011
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur

Plaats: ROC MN, Amerikalaan 109, 3526 VD Utrecht
 

De Opleiding Administratief Medewerker van ROC Midden
Nederland nodigt u, mede namens de FNV Vrouwenbond en
de Stichting Ofra, graag uit voor de werkconferentie
‘Diversiteit in bedrijf’

Bedrijven en instellingen willen een zo breed mogelijke doelgroep bereiken. Dat willen zij
laten zien door diversiteit in het aanbod van producten en diensten en binnen hun
personeelsbestand. Diversiteitsbeleid staat hoog in het vaandel van ondernemingen, maar
blijkt in de praktijk soms moeilijk te realiseren.
De opleidingen aan het ROC Midden Nederland bieden studenten met een zeer diverse
achtergrond een uitstekende opleiding. Eenzijdige beeldvorming en vooroordelen ten opzichte
van jonge migranten lijken voor studentes aan deze beroepsopleiding soms een belemmering
om een stageplaats of baan te verwerven of te behouden.
Doel van de werkconferentie is om samen met u te kijken of er belemmerende factoren
binnen de organisatiecultuur zijn voor diversiteit binnen uw bedrijf en hoe wij samen aan
oplossingen daarvoor kunnen werken.

Doelgroep: (toekomstige) stagebegeleiders en leidinggevenden, leden van
ondernemingsraden en personeelswerkers van (potentiële) werkgevers en/of stagebedrijven.
Over het programma: Melissa Imansoeradi, onderzoekster bij Labyrinth onderzoek &
advies, houdt een inleiding met aanbevelingen voor diversiteitsbeleid en er worden good
practices gepresenteerd uit een aantal bedrijven.

Centraal tijdens de werkconferentie staan presentaties door de studentes en stagiaires.
In workshops hebben studentes van de Administratieve Opleiding zich afgelopen maanden
gebogen over de omgangsvormen binnen bedrijven.

Om mogelijke knelpunten binnen de omgangsvormen te voorkomen hebben studentes een
gedragscode ontwikkeld die zij tijdens de werkconferentie graag aan u presenteren.
Tijdens rondetafelgesprekken wisselen studentes en vertegenwoordigers van werkgeverskant
van gedachten over de gedragscode onder voorzitterschap van de betrokken partners in dit
project.

Aan het eind van de conferentie is er gelegenheid om informeel te netwerken en individueel
met docenten en stagebegeleiders van het ROC MN of opleiders van Ecabo, de
Beroepspraktijkvorming-organisatie (BPV) voor de administratieve sector, te spreken.
Uw deelname stellen wij zeer op prijs en wij hopen u te kunnen begroeten tijdens de werkconferentie.
Aanmelding en meer informatie:

Anja van den Einden, projectleider
anja.vandeneinden@fnvvrouwenbond.nl