Werken aan duurzame Vitale Stad van 2019

PROGRAMMA 25 JUNI, Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179, Amsterdam
zie ook: http://www.vitalestad.nl/?task=congres

 

9.30 uur Ontvangst

10.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Tracy Metz (NRC Handelsblad)

 10.10 uur
Korte introductie op het thema door Peter de Bois, hoofdredacteur Vitale Stad, architect, urban designer en associate professor aan de TU Delft

 10.20 uur
Key-note speech: Adri Duivesteijn, wethouder ruimtelijke ordening van gemeente Almere, over zijn visie op de duurzame vitale stad van 2019

 10.40 uur
Talkshow onder leiding van Tracy Metz waarin interviews met gasten die hun visie geven op de stad van 2019. Hoe zien de stad en de wijk er dan waarschijnlijk uit, hoe willen we dat de stad er dan uitziet en hoe bereiken we dat?
Met o.a.
Dominic Schrijer, wethouder werk, sociale zaken en grotestedenbeleid gemeente Rotterdam over zijn ambities en aanpak van wijkverbetering
Spreker namens Senter Novem over energiebesparing in krachtwijken

 11.35 uur Pauze
12.00 uur Deelsessie ronde 1
13.00 uur Lunch
14.00 uur Deelsessie ronde 2
15.00 uur Pauze

 15.30 uur
Key-note speech: Cirian Murray, regeneration manager in Dublin over de revitaliseringsaanpak in de wijk Ballymoon en hoe deze achterstandswijk weer aantrekkelijk is gemaakt.

 16.00 uur
Terugkoppeling deelsessies: De sessieleiders koppelen hun observaties uit de sessies terug en doen hun aanbeveling voor het pamflet ‘De duurzame Vitale Stad van 2019’

 16.10 uur
Talkshow onder leiding van Tracy Metz met professionals uit de praktijk over de vraag waar we moeten investeren en hoe we succesvol moeten (samen)werken aan een duurzame, leefbare en vitale stad. Met o.a.:
Frank Bijdendijk, directeur woningcorporatie Stadgenoot
Peter van der Gugten, directeur projectontwikkelaar Proper-Stok
Jan van der Ven, programmamanager krachtwijken en wijkvernieuwing, gemeente Eindhoven (o.v.b.)

 16.45 uur Afsluiting en aansluitend borrel

 Deelsessies: Op weg naar de duurzame Vitale stad van 2019
De hoe-vraag staat centraal in het deelsessie-programma waarin projecten, initiatieven, onderzoek en praktijkervaringen worden gepresenteerd op weg naar de vitale Stad van 2019. Zowel de sociale, economische, fysieke en duurzame invalshoeken komen aan bod met aandacht voor het proces en het resultaat.

 

Ronde 1

 A. Wijkeconomie en ondernemerschap
Wijkeconomie en ondernemerschap zijn onderbelichte items in de wijkaanpak, zo bleek bij de analyse van de wijkactieplannen door Labyrinth Onderzoek en Advies. Nathan Rozema van Labyrinth laat aan de hand van voorbeelden juist de kracht en het belang van ondernemerschap zien bij de wijkaanpak en stedelijke vernieuwing.
Cees Jan Pen van Nicis Institute deelt met u de resultaten van het STIP (Stedelijk Innovatieprogramma) onderzoek over ondernemerschap in wijk en stad waar vijftien Nederlandse steden aan mee doen.

 B. Energie en duurzaamheid in de stedenbouw: de Rotterdamse aanpak
Nico Tillie, werkzaam bij dS+V van de gemeente Rotterdam, laat u kennismaken met de REAP, Rotterdamse EnergieAanpak en Planning. Rotterdam wil in 2025 de helft van zijn CO2 – uitstoot hebben verminderd. Dat is een enorme opgave, die vraagt om een revolutie in aanpak van de gebouwde omgeving. Deze uitdaging is proactief aangegaan bij een verkennende studie van Hart van Zuid, waaronder Ahoy’, Zuidplein en het Ikaziaziekenhuis vallen, die heeft geresulteerd in de REAP-methodiek. Met REAP als leidraad blijkt Hart van Zuid voor de gebouwde omgeving CO2 – neutraal te kunnen worden. En het mooie is dat REAP overal kan worden toegepast.

 C. Bewonersparticipatie bij revitalisering van de wijk
Onder leiding van Lida van Tilburg (Beaumont Communicatie & Management) delen betrokken partijen hun ervaringen en aanpak in het revitaliseringsproces van de bestaande wijk Prinsenhof in Leidschendam. Naast de renovatie van woningen is ook de openbare ruimte hier grondig aangepakt. Hoe is bewonersparticipatie ingevuld en welke lessen kunnen we leren uit deze ervaringen?

 Ronde 2

 A. Kansen met de nieuwe BedrijfsInvesteringsZones (BIZ)
Vanaf 1 mei is de experimentenwet BedrijfsInvesteringsZones (BIZ) in Nederland van kracht. In Engeland heeft men al jarenlang ervaring met de Business Improvement Districts (BID’s) voor gebiedsverbeteringen. BID-deskundige Mo Aswat, directeur van The Mosaic Partnership, deelt met u zijn ervaringen met de BID in het Engelse Bedford.

 B. Sociaal fysieke wijkontwikkeling in Nieuw West Amsterdam: het winnende wijken concept
Matthijs Uyterlinde, Movisie, Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

 C. Duurzame publieke ruimten
Onder leiding van Radboud Engbersen, programmaregisseur bij Stuurgroep Experimenten Volkhuisvesting (SEV), wordt in deze sessie een manier van kijken op pleinen geïntroduceerd die aan te duiden is met het begrip ‘multi-focaal’. In deze manier van kijken komen verschillende perspectieven samen (sociologische optiek, economische, ecologische, optiek gezondheid, ontmoeten, programmeren, samenlevingsopbouw). Aan de hand van concrete casuïstiek wordt het concept uitgewerkt.

 ——————————————————————————–

Resultaat aan het eind van de dag!
Op basis van de uitkomsten in de deelsessies stellen we het pamflet ‘De duurzame Vitale Stad van 2019’op. Wat zijn onze wensen, welke voorwaarden moeten worden geschapen, welke obstakels moeten worden weggeruimd of welke succesfactoren moeten worden ondersteund? Dit wordt aangeboden aan de minister van WWI.

 

——————————————————————————–

Datum: donderdag 25 juni, 9.30-17.00 uur
Plaats: Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
Routebeschrijving locatie: klik hier
Kosten: Gratis voor abonnees van Vitale Stad (maximaal 2 personen per abonnementsadres),
niet-abonnees betalen € 349,-