Wethouders boos over gebrek aan huur- en koopwoningen

uit de TROUW van 14-06-2007:

Wethouders boos over gebrek aan huur- en koopwoningen
Grote steden hekelen patstelling in kabinet

Seije Slager: De woningmarkt zit op slot. Maar het kabinet heeft zelfs het nadenken over oplossingen tot taboe verklaard. Tot frustratie van grote steden.
„Dat het kabinet niets onderneemt om de woningmarkt uit het slop te trekken is al jammer”, zegt de Haagse wethouder voor wonen Marnix Norder. „Maar dat ministeries zelfs geen nieuw onderzoek mogen doen, dat het denken helemaal stil is gezet”, vindt hij, met zijn collega’s uit Amsterdam, Rotterdam, en Utrecht, onverantwoord.

Want er moet volgens Norder snel iets gebeuren. De productie van nieuwe woningen stagneert. De prijzen van koopwoningen stijgen zo snel dat ze voor modale starters onbereikbaar worden. Huren is voor hen ook geen optie: in het middensegment zijn bijna geen woningen. En voor een sociale huurwoning sta je in de grote steden jarenlang op een wachtlijst.

De Amsterdamse wethouder Herrema heeft wel een ideetje om de doorstroom in die sociale huurwoningen op gang te brengen. Veel ervan worden namelijk bezet door ’scheefwoners’, die ooit recht hadden op zo’n gesubsidieerde woning, maar inmiddels eigenlijk te veel verdienen. Herrema: „Het is wel zo eerlijk om die mensen meer te laten betalen dan de kunstmatig lage huur. Als je dan ook met woningcorporaties afspreekt dat ze meer huurwoningen aanbieden in het middensegment, dan zijn scheefwoners eerder geneigd om te verhuizen.”

Maar Herrema kan zijn plan voor de ’inkomenstoets’ niet uitvoeren, omdat daar nieuwe wetgeving voor nodig is. En die is niet te verwachten van dit kabinet.

Norder heeft nog wildere plannen. Want „zo’n inkomenstoets is een lapmiddel. En het is helemaal niet wenselijk om de middeninkomens de armere wijken uit te jagen.” Hij vindt, net als de Utrechtse wethouder Bosch, het hele systeem toe aan revisie. De koopmarkt is kunstmatig duur, omdat die met hypotheekrenteaftrek wordt gesubsidieerd, de huurmarkt is door subsidies juist kunstmatig goedkoop. En tussen die twee gaapt een groot gat. „We moeten naar een heel nieuw stelsel toe, waarbij we alle bestaande subsidies heroverwegen. Maar het beleid zit in de ijskast met een slot erop.”

Het taboe in het kabinet
De impasse in het woonbeleid wortelt in het vorige kabinet van CDA, VVD en D66, dat probeerde om de sociale woningmarkt deels te liberaliseren. De PvdA was daar tegen. De sociaal-democraten bepleitten beperking van de hypotheekrenteaftrek, maar dat wil het CDA niet. In het huidige beleid zijn die twee onderwerpen tegen elkaar ’uitgeruild’: er wordt tot nader order niet over gepraat.