Wijkeconomie en ondernemerschap in Tilburg

bron tekst: www.castonline.nl/node/270

De stadsontwikkeling van Tilburg is van oudsher nauw verweven met ondernemerschap. Zo is de stad ontstaan door een samenklontering van gehuchten welke door een netwerk van linten met elkaar verbonden waren. Hier werkten thuiswevers, de eerste zzp’ers van Tilburg, lange tijd vanuit hun eigen woning aan een bestaan. Met de komst van de industrialisatie professionaliseerde de textielindustrie, waarna Tilburg een economische groei doormaakte en tot stad verheven werd.

De linten vormen nog altijd concentraties van ondernemerschap in de stad. Straten als de Korvelseweg herbergen een groot aantal kleine zelfstandige ondernemers en een grote diversiteit aan detailhandel en dienstverlening.

Stadsuitbreidingen van na de tweede wereldoorlog vertonen echter een omslag in de verhouding tussen het wonen en het ondernemen. Bedrijvigheid kreeg een afzonderlijke plek in de ruimtelijke ordening. In wijken als ’t Zand en Stokhasselt stond het gezin centraal en zag het bisdom erop toe dat de leefomgeving was afgestemd op het juiste aantal parochianen met daarbij voldoende variatie in woningtypen en functies die het alledaagse leven in de wijk zelf zouden bedienen.

Het scheiden van wonen, werken en recreëren is in zekere zin als uitgangspunt voor ruimtelijke ordening niet meer losgelaten sinds WOII. Vandaag de dag echter, is de nabijheid van werken en werken weer helemaal terug. Mensen willen in toenemende mate zelf hun tijd indelen en het toegenomen woon-werkverkeer laat de infrastructuur in zijn voegen kraken. Mensen werken vaker vanuit huis, bepalen zelf hun dagindeling of starten een eigen onderneming. Wat betekent deze ontwikkeling voor het ritme van de stad? Welke kansen liggen er voor de stad en voor ondernemers zelf? En, hoe verhoudt deze ontwikkeling zich specifiek tot naoorlogse stadsdelen, die vanuit het scheiden van functies zijn ontworpen en gebouwd?

Foto-expositie en stadsgesprek

CAST vroeg tien fotografen om de naoorlogse stad te onderzoeken op de aanwezigheid van ondernemerschap. Hun verzamelde werk geeft een beeld van naoorlogse wijken die dat zowel genereus als weerbarstig is ten opzichte van dit veranderende gebruik. Op dinsdag 23 november organiseert CAST bovendien een stadsgesprek over dit onderwerp.

CAST vroeg onderzoeker Nathan Rozema van

Labyrinth onderzoek en advies

en Extenzio om te reageren op het fotomateriaal. Met zijn bureau en als bewoner van de utrechtse wijk Kanaleneiland is hij nauw betrokken bij de discussie over de betekenis van ondernemerschap voor naoorlogse wijken.

Na zijn reactie gaan wij met Tilburgse gespreksdeelnemers op zoek naar de betekenis van ondernemerschap voor de stad en de naoorlogse wijken in het bijzonder.

Vervolg

CAST gebruikt de input uit deze avond als inhoud voor een tweetal expertmeetings over dit onderwerp. Resultaten van deze inspanning zijn in het voorjaar terug te lezen in de volgende CASTverdieping. Ook werkt CAST samen met studente Fontys Hogeschool voor Journalistiek Michelle Vleugels aan een korte documentaire.

 

bron thumbnail foto: www.castonline.nl foto van
Michael Lehmann, Tilburg  |  www.mlfot.nl hee maakte voor cast 8 beelden: Zijn acht beelden laten zich samen lezen als een momentopname. Het alledaagse ritme van de straat in het verrassend veelzijdige stadsdeel Tilburg-West, waar wonen en werken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.