wijkeconomie en ondernemerschap van belang aldus congres lancering wijkengids

Woensdag 4 april lanceerde minister spies de Wijkengids in den Haag. In haar toespraak werd ook het belang van wijkeconomie en ondernemerschap aangehaald. Er wordt teveel voor mensen gedacht, mensen kunnen vaak veel zelf. Nathan Rozema van Labyrinth constateerde eind 2007 dat er in de toen opgestelde wijkactieplannen, nauwelijks aandacht was voor wijkeconomie en ondernemerschap in de "vogelaarwijken" (zie ook NRC vorige.nrc.nl/binnenland/prachtwijk_kruiskamp/article1812058.ece.)  Later werden deze wijken prachtwijken en krachtwijken genoemd. Er kwam meer aandacht en beleid gericht op het stiumuleren van wijkeconomie en ondernemerschap in wijken, desondanks komt wijkeconomie nog niet goed uit de verf. Hoogleraar Tordoir haalde dit ook aan op dit congres, hij noemde expliciet het belang van het aansluiten op de wijk, en het potentieel dat daar ligt, juist ook kwa jongeren en arbeidsmarktpotentieel, "die hebben we straks keihard nodig, er ligt dus een maatschappelijk maar ook een zakelijk belang", aldus de hoogleraar.

 Nathan Rozema constateerde als lid van de visitatiecommissie ook dat veel projecten overlopen van de goede bedoelingen, maar uiteindelijk toch vooral afhankelijk zijn van subsidies,  "er wordt teveel gedacht in termen van hulp en te weinig vanuit ondernemerschap gedacht".

Voor de provincie bracht Labyrinth de succes en faalfactoren van leerwerktrajecten in kaart en werd door middel van een handboek leerwerktrajecten en concept businessplan een handreiking gedaan naar het ondernemender worden van veel projecten. In deze tijden van bezuinigingen is dat een keiharde noodzaak aan het worden