Wijkeconomie.eu: alles over wijkeconomie

In deze tijd waarin iedereen ‘meer met minder’ wil, zijn de kernvragen: Hoe kunnen we het potentieel vanuit wijken en ondernemers maximaal benutten? Hoe kunnen geldstromen die de wijk in komen, door de wijk worden benut in plaats van dat ze weglekken? Hoe helpen we overheden, woningcorporaties, bewonersinitiatieven die op eigen benen willen staan? Hoe helpen we welzijnsinstellingen, ondernemersverenigingen en sociale ondernemers (in spé)?

Vanaf nu bundelt Labyrinth haar verrichtingen en inzichten in deze thema’s op Wijkeconomie.eu. Hierop onder andere aandacht voor wijkeconomisch marktonderzoek, het zichtbaar maken van ondernemers in de wijk en sociaal ondernemen in de wijk.