WIjkeconomie in Amsterdam ZuidOost – Bijlmer

Tijdens de conferentie wordt er met beleidsmakers, stadsdeelwethouder, woningcorporaties, zichtbare en minder zichtbare ondernemers (zzpers) gekeken naar de kansen in Zuidoost.

verdere info: Het stadsdeel organiseert op 8 december 2010 een expertmeeting over
wijk-economie en het stimuleren van kleinschalig ondernemerschap in de
EGK-buurt. De EGK-buurt in Amsterdam Zuidoost is aangewezen als één van
de 40 Krachtwijken. Samen met de Gemeente Amsterdam en woningcorporaties
investeert stadsdeel Zuidoost fors om de wijk een extra impuls te geven.
Dit houdt in dat de thema’s wonen, leven, veiligheid, participeren, integreren,
leren, opgroeien en werken tot 2014 extra aandacht krijgen.
Het thema Wijkeconomie wordt tijdens de expertmeeting samen met de deelnemers verder ingevuld.

Vragen die centraal staan bij de expertmeeting:

Kern is het benutten van de economische potenties van de EGK-buurt:
â–  Welke ondernemers zijn er al actief in de EGK-buurt en wat doen ze?
â–  Hoe kunnen we deze ondernemers en hun ondernemerspotentie nog
duidelijker voor het voetlicht brengen?
â–  Wat is er nodig om ondernemers die nu een onderneming voeren en niet
echt zichtbaar zijn in de wijk een stap te laten maken dat zij hun diensten of
producten breder in de markt aanbieden?
â–  Hoe maak je een professionaliseringsslag in de EGK-buurt?