wijkeconomie in de praktijk: workshop en rondleiding Labyrinthgroep-extenzio Nathan Rozema

Labyrinth onderzoek & advies – Extenzio  (Nathan Rozema) geeft samen met ondernemers en bewoners een workshop en rondleiding over Wijkeconomie in de Praktijk op Rotterdam- ZUid: Afrikaanderwijk. Eerder gaf Nathan Rozema al een presentatie en uitleg op het Afrikaanderplein over de wijkeconomie en de pro actieve aanpak van Vestia mbt stimulering van wijkeconomie op Rotterdam ZUid.

Labyrinth- Extenzio  bracht eerder de kansen voor wijkeconomie en winkels in kaart, een krachtige combinatie van kennis over wijkeconomie, wijkontwikkeling en retail.