Wijkeconomie kan probleemwijken uit het slop halen

In "achterstandswijken" sluit het aanbod van horeca vaak niet aan bij de vraag. Terwijl de wijkeconomie probleemwijken juist uit het slop kan halen.
Om achterstandswijken er bovenop te helpen, is een sterke wijkeconomie van groot belang. Een natuurlijke uitwisseling tussen wonen, winkelen en werken is de zuurstof van een stadswijk. Leefbare wijken vragen om een vitale economie. Hierover en meer kunt u lezen in het artikel van PL retail in Gezond Bouwen en Wonen, PL Retail is een initiatief van Labyrinth en Platemarketing.

Het artikel gaat ook in op het belang van de 3 w’s.

DE 3 W’S
Een natuurlijke uitwisseling tussen wonen, winkelen en werken, de 3 W’s,
is de zuurstof van een stadswijk. Die uitwisseling is voor een belangrijk
deel gebaseerd op economische factoren en dagelijks gedrag zoals boodschappen
doen, werken en elkaar ontmoeten. Ikea als alternatief voor het
schoolplein. Hoe beter de 3 W’s op elkaar aansluiten, hoe succesvoller een
wijk zal zijn.

Voor meer informatie over wijkeconomie, kansen voor ondernemerschap en onze visie en onderzoeken hieromtrent kunt u contact opnemen met Eduard Plate of Nathan Rozema.

Voor meer informatie: Wijkeconomie gezond bouwen