Wijkeconomie: Maak gebruik van ondernemers

Zzp-ers en kleine ondernemers zijn met velen, maar worden onvoldoende herkend in de stedelijke economie. Weggestopt op zolderkamers in anonieme wijken blijft hun potentieel als gangmakers van de wijk onderbenut.

In het oktobernummer van VItale Stad (www.vitalestad.nl) gaan Jan Jager en Jan-Willem Wesselink in gesprek over wijkeconomie en zichtbare en onzichtbare (thuiswerkers/ zzp’ers/ zelfstandige professionals) met vier stedelijke professionals, waaronder Nathan Rozema van Labyrinth. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 * Het bereiken van zichtbare en onzichtbare ondernemers

 * Behoefte aan ontmoetingsruimten en flexibele vergader en werkplekken

 * Het grote potentieel en de toename van zpérs (voorheen genoemd zzp’ers)

 * Bredere focus dan alleen op de wijk, vaak liggen kansen ook (net) buiten de wijk
 

 Zie ook artikel: Maak Gebruik van Ondernemers