wijkeconomie_in_west

Labyrinth onderzoek en advies presenteerde de resultaten van het onderzoek naar wijkeconomie in West in opdracht van de wijkraad West. De avond werd voorgezeten door de voorzitter van de wijkraad West, Fred Dekkers. Na de presentatie gingen de aanweziging verder om de resultaten de verdiepen op verschillende themas zoals: Leefbaarheid, Verkeer, diversiteit.

Binnenkort zullen de resultaten van het onderzoek beschikbaar komen op de website van de wijkraadwest en op de website van Labyrinth