Rapportage wijkraadpleging ‘Opgroeien in West’

Opgroeien in West

De afgelopen maanden deed Labyrinth in samenwerking met lokale partners en in opdracht van Wijkraad West onderzoek naar knelpunten bij en kansen voor het opgroeien van kinderen en jongeren in de Utrechtse wijk West.

Labyrinth en haar partners interviewden hiervoor bewoners, professionals en sleutelpersonen, bestudeerden vier wijken als case studies en hield een enquête onder basisschoolleerlingen van scholen in de wijk.

Op basis van de resultaten zal de wijkraad een advies aan de gemeente uitbrengen. De rapportage is hierboven te raadplegen.